Poznámky k likvidaci baterií

Poznámky k likvidaci baterií

V souvislosti s distribucí baterií nebo s dodáním zařízení, která obsahují baterie, jsme povinni poukázat na následující:
jsou legálně povinen vrátit použité baterie jako koncoví uživatelé. Můžete vrátit staré baterie, které máme jako nové baterie v našem rozsahu, zdarma v našem přepravním táboře (přepravní adresa). Symboly znázorněné na bateriích mají následující význam:
Symbol zkříženého odpadu může znamená, že baterie nesmí být přidána do odpadu v domácnosti. = baterie více než 0,002 Hmotnost hmotnostního kadmia
hg = baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostní procento rtuti.